HAKKIMIZDA

Tarihçe
Biyoloji Bölümü 26.06.1990 tarihinde kurulmuştur. Lisans programına 1991-92 eğitim- öğretim yılında öğrenci alınmış ve ilk mezunlarını 1995 yılının Temmuz ayında vermiştir. İkinci öğretim programına ise 1992-1993 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında öğrenci alınmıştır.

Misyonumuz

Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmek, paylaşımcı zihniyeti hakim kılmak, öğrenci ve öğretim üyesinin çok yönlü kimlik gelişimini sağlamak, bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek, öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdirecek öğretim üyelerine sahip olmak, öğrencilere temel kavramları, bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını vermek.

Vizyonumuz

Uluslarası düzeyde, araştırıcı ve sorgulayıcı eğitim veren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 

Akademik Kadromuz
Bölümün akademik kadrosu; 5 profesör, 10 doçent, 2 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi ve
 2 uzman olmak üzere toplam 26 öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim üyelerimizin bir kısmı yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yurt dışında tamamlamışken diğer bir kısmı ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Ankara, Atatürk, Ege, Erciyes, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinde tamamlamışlardır. Bölümümüz de normal örgün öğretimin yanında ikinci öğretim programı da mevcuttur.

Anabilim Dalları
Biyoloji Bölümü;

-Botanik

-Genel Biyoloji

-Hidrobiyoloji

-Moleküler Biyoloji

-Zooloji

olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.  

Mezun Öğrencilerin İş İmkanları

Bölümümüzden şimdiye kadar binden fazla öğrenci mezun olmuş ve bunların bir kısmı farklı üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışırken, büyük bir kısmı ilk ve orta öğretimde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Bunun yanında sağlık kuruluşlarında istihdam edilmiş çok sayıda mezun öğrencimiz mevcuttur. Biyoloji bilimi Eczacılık, Gıda Mühendisliği, Tıp, Veteriner, Ziraat gibi alanlarla çok yakından ilişkili olmasından dolayı öğrencilerimize bu alanlarda da çalışabilme imkanları sağlamak için gerekli bilgi ve tecrübe desteği sağlanmaktadır. 2010 yılının bahar yarıyılından itibaren öğrencilerimize öğretmenlik formasyonu sertifikası imkanı sağlamak üzere öğretmenlik formasyon dersleri de okutulmaya başlanmıştır.

Laboratuvar ve Araştırma Alanları

Ayrıca Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden veya mezun olmuş çok sayıda öğrencimiz vardır. Bölümümüzün araştırma ve öğrenci laboratuvarları modern bir alt yapıya sahiptir. Bölümümüzde bulunan laboratuarlar gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapabilmelerine, gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun altyapı ve teknolojik donanımlara sahiptir. Biyoloji bölümü öğretim elemanlarınca GEF, FAO, TÜBİTAK, DPT ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen projeler öğrencilerin katılımı ile yürütülmekte ulusal - uluslar arası düzeyde üniversite, araştırma laboratuarı ve merkezlerle işbirlikleri sürdürülmektedir.


Bölümümüz tarihi boyunca araştırma imkânları bakımından çok önemli mesafeler kat etmiş ve çok geniş bir araştırma laboratuarı alt yapısına sahiptir. Bu laboratuarlarda çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir. Laboratuar imkanları her geçen gün daha da gelişmekte olup Bitki ve Hayvan Sistematiği, Biyokimya, Biyolojik Mücadele, Ekoloji, Genetik Mühendisliği, Hidrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji alanlarında araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu alanlarda uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış yüzü aşkın makale üretilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Ortalama olarak öğretim üyesi başına yılda 3 yayın üretilebilmektedir. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğini geliştirerek ülkemiz insanının problemlerini çözerek üniversiteyi toplumla bütünleştirmek en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bölümümüzde 8 tane bilimsel araştırma laboratuarı, 1 tane herbaryum, 3 tane öğrenci laboratuarı, 6 tene derslik, 1 adet toplantı salonu mevcut olup derslik ve laboratuarlar son derece modern bir donanıma sahiptir. Bütün dersliklerde bilgisayar ve internet imkanı mevcut olup derslerin yürütülmesinde interaktif ders kaynakları, animasyon ve video görüntülerinden faydalanılmaktadır. Ayrıca isteyen öğrencilerimizi araştırma laboratuarlarında lisansüstü eğitime hazırlama ve araştırmacı olarak yetiştirme imkanları mevcuttur. Bölümümüz lisans ve lisansüstü eğitim programlarında biyoloji biliminin farklı alanlarına yönelik geniş yelpazede çok sayıda zorunlu ve seçmeli ders okutulmaktadır.

 

Mezuniyet İçin Toplam Kredi

129

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

107

Seçmeli Dersler Toplam Kredi

22

  

 

Bu Siteyi En İyi IE 9.0 Browser, 1024x768 Ekran Genişliği ve Yüksek Renk Modunda İzleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Web tarayıcısı olarak Chrome kullanan ziyaretçilerimiz buradan indirecekleri IE TAB eklentisini kurmalıdır. Tarayıcıyı yeniden başlatarak adres çubuğunun sağında bulunan  ikonuna tıkladıklarında web sayfamızı doğru bir şekilde görüntüleyeceklerdir.

 

 Erciyes Üniversitesi Ana Sayfa

Fen Fakültesi Ana Sayfa

                                                                                               Web Sayfası Düzenleme: Uzm. Mehmet TAŞKIRAN

 

Fen Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi © 1999-2011  fefbim@erciyes.edu.tr
Bu Siteyi En İyi IE4.0 ve Üzeri Browser, 1024x768 Ekran Genişliği ve Yüksek Renk Modunda İzleyebilirsiniz.