Vizyonumuza ulaşmak için görev kabul ettiğimiz hususlar:

1.
Dünya standartlarına göre sürekli güncelleştirilen bir müfredat çerçevesinde iyi bir eğitim-öğretim sağlamak
2.Öğrenci danışmanlığı hizmetlerini etkinleştirmek
3.Öğrencilerimiz fakültemize aidiyet duygularını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak
4.Öğrencilerimizin çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları nitelikleri kazandırmak
5.Nitelik ve nicelik yönünden öğretim elemanlarının gelişimi için gerekli tedbirleri almak
6.Araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması için gerekli tedbirleri almak
7.Akademik ve idari personel için çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak
8.Gelişim için ihtiyaç duyulan fiziksel imkânların sağlanması
9.Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek

 

Vizyonumuz;

Eğitim-öğretim ve araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini sosyal bilimler ve fen alanlarında sürdürürken, sosyal bilimlerdeki faaliyetleriyle ülkemizin tarihsel mirasına ve yarınlarına ışık tutma, farklı kültürlerin kaynaşmasında ve dünya ile bütünleşmede rol oynama; temel bilimlerdeki çalışmalarıyla da dünya bilimine önemli katkılarda bulunma vizyonumuzun ana unsurlarıdır.
 
Bu vizyon çerçevesinde sağlam ve sürekli gelişen bir alt yapı, iddialı eğitim-öğretim veren ve toplam kalitenin eğitim-öğretimdeki kalite ile başlayacağına inanan genç, dinamik ve azimli öğretim kadrosunun yanı sıra, düşünen, araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, öğrenmeyi öğrenmiş bir öğrenci profili amaçlanmakta; önümüzdeki on yıl sonunda ise, yurt dışındaki gelişmiş benzerlerinde olduğu gibi, bazı bölümleriyle ön plana çıkmış ve dünyadaki yerini pekiştirmiş bir fakülte olmak hedeflenmektedir.


Fen Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi © 1999-2011  fefbim@erciyes.edu.tr
Bu Siteyi En İyi IE4.0 ve Üzeri Browser, 1024x768 Ekran Genişliği ve Yüksek Renk Modunda İzleyebilirsiniz.